Ngày  1/1 âm lịch   : Vía Đức Bồ-Tát Di Lặc.

Ngày 15/1 âm lịch : Lễ cầu an đầu năm.

Ngày   8/2 âm lịch   : Vía Phật Thích-Ca xuất gia.

Ngày 15/2 âm lịch : Vía Phật Thích-Ca nhập diệt (nhập Niết Bàn).

Ngày 19/2 âm lịch : Vía Đức Quán-Thế-Âm Bồ-Tát.  

Ngày 21/2 âm lịch : Vía Đức Phổ-Hiền Bồ-Tát.

Ngày 16/3 âm lịch : Vía Đức Chuẩn Đề Bồ-Tát.

Ngày   4/4 âm lịch   : Vía Đức Văn-Thù Bồ-Tát. 

Ngày 15/4 âm lịch : Vía Phật Thích-Ca Đản sanh (giáng sanh).

Ngày 20/4 âm lịch : Bồ-Tát Thích Quảng Đức vị Pháp thiêu thân.

Ngày 19/6 âm lịch : Vía Đức Quán-Thế-Âm Bồ-Tát.

Ngày 13/7 âm lịch : Vía Đức Đại Thế Chí Bồ-Tát.

Ngày 15/7 âm lịch : Đại Lễ Vu-Lan (rằm Trung Ngươn).

Ngày 29/7 âm lịch : Vía Đức Địa-Tạng Bồ-Tát.

Ngày 19/9 âm lịch : Vía Đức Quán-Thế-Âm Bồ-Tát.

Ngày 30/9 âm lịch : Vía Đức Phật Dược-Sư.Ngày 17/11 âm lịch : Vía Đức Phật A-Di-Đà.

Ngày  8/12 âm lịch   : Vía Phật Thích-Ca Thành Đạo

Giờ làm việc

Từ Thứ 2 - Chủ Nhật
Sáng: 07h00 - 11h00
Chiều: 14h00  - 17h00

Chùa Giác Hoằng 3

Ấp Sông Xoài 1, Xã Sông Xoài
Tân Thành - Bà Rịa Vũng Tàu
ĐT: (064) 39 40 273

Chùa Giác Hoằng 5

8441 Furman Ave, Westminster
CA 92683, USA.
ĐT: 714 798 5678