Author page: chuagiachoang

Kinh A Di Đà

PHẬT THUYẾT A-DI-ĐÀ KINH Đời Dao Tần ngài Tam Tạng Pháp-sư Cưu Ma La Thập vưng chiếu dịch Như thị…

Xem thêm

Kinh Vu Lan Bồn

Ta từng nghe lời tạc như vầy:Một thuở nọ Thế-tôn an-trụXá-vệ thành Kỳ-thụ viên trung.Mục-liên mới đặng lục-thông,Muốn cho cha…

Xem thêm

Kinh tụng Vu Lan báo hiếu

https://youtu.be/DpEL3jyHn_8 https://youtu.be/prE2X6iLhzk https://youtu.be/hGKwxgRRzf0 https://youtu.be/ayKZxmBspO8 https://youtu.be/ScJt0ebNZmw https://youtu.be/8-iitDoxAvA https://youtu.be/g4HIq2H8kG8

Xem thêm

Giờ làm việc

Từ Thứ 2 - Chủ Nhật
Sáng: 07h00 - 11h00
Chiều: 14h00  - 17h00

Chùa Giác Hoằng 3

Ấp Sông Xoài 1, Xã Sông Xoài
Tân Thành - Bà Rịa Vũng Tàu
ĐT: (064) 39 40 273

Chùa Giác Hoằng 5

8441 Furman Ave, Westminster
CA 92683, USA.
ĐT: 714 798 5678